Udtalelser om Nyt Mod


 • Det jeg laver med min mor derhjemme, det er nogle gange for let. Og det jeg laver i skolen hos Henrik, det er for svært. Men det jeg laver her, det er lige tilpas!
  (Mathias, 8 år)

 • Jeg synes det har været rigtigt rigtigt sjovt at blive undervist her i Nyt Mod og jeg har lært en masse og er blevet meget bedre til at læse og skrive.
  (Line, 11 år)

 • Jeg har fået meget mere mod på at læse selv. Og mere selvtillid med hensyn til at læse. Før skulle jeg tvinges til at gå på biblioteket, nu gør jeg det af mig selv. Det var ikke så fedt at skulle skifte læseteknik endnu en gang, men nu er jeg glad for det, fordi den virker godt. Jeg skriver også mange flere sms’er, og det er for cool at kunne. Når jeg har ro omkring mig dikterer jeg til mobilen, det er jeg blevet meget bedre til, men det virker bare ikke perfekt.
  (Katinka, 12 år)

 • Det har været super fedt at gå til undervisning i Nyt Mod og jeg synes jeg har lært meget om at læse og stave.
  (Steffen, 14 år)

 • Det har været fantastisk at gå her i Nyt Mod. Førhen havde jeg meget store problemer med læsning, stavning og skrive sammenhængende tekster. Når jeg fortæller folk som vidste hvor meget jeg hadede faget dansk, at det er højdepunktet på ugen, at komme op hos Nyt Mod, tror de ikke på mig. Førhen skulle min far eller mor bruge flere timer på at læse mine stile igennem, men efter undervisningen hos Nyt Mod tog det kun min far 5 minutter at kigge på min 2 siders lange dansk stil. Den fik jeg for resten 10 for :) Nyt Mod har været en stor hjælp for mig, og jeg er sikker på at det også vil kunne hjælpe mange andre.
  (Emil, 14 år)

 • Du skal vide vi har været utrolig glade for vores samarbejde og vil til enhver tid anbefale Nyt Mod til andre. Amanda har igennem hele forløbet rykket sig helt utroligt :)
  (Peter og Bettina Aaløse)

 • Jeg vil lige sige dig tusinde tak for nu med Asker. Din undervisning har haft så utrolig stor betydning på alle planer. Hjertelig tak fordi du er fantastisk sammen med mine drenge.
  (Lene Damgaard, mor til Magnus og Asker i 6. og 9. klasse)

 • Nyt Mod! Intet kan beskrive vores datters møde med Liselotte bedre end netop disse to ord.

  Efter 2 års kamp med folkeskolen omkring Mettes læseproblemer var det en lettelse at komme i kontakt med Nyt Mod, hvor vi fra første færd følte vi talte med en medspiller, som forstod de problemer vores datter stod overfor. I folkeskolen har vi kæmpet for at få hende testet for ordblindhed, da hun trods daglig og vedholdende træning ikke forbedrede sin læseevne. Testen viste ordblindhed i mild grad, men der var fra skolens side ingen opfølgning, forståelse og støtte til hendes læsevanskeligheder.

  Vi valgte at bruge 14 dage af sommerferien, på en campingplads tæt ved Allerød, således Mette kunne få 10 dage med 1½ timers intensiv undervisning. Vi modtog fra første dag en glad pige, som havde modtaget undervisning af Liselotte. "Endelig er der én, som forstår mig. Når jeg siger det er svært, tror Liselotte det er rigtigt, at dette er svært for mig og hjælper mig, så jeg kan læse, høre og forstå”.

  Undervisningen var alsidig, intens og koncentreret, og bestod af en række forskelligartet opgaver, som gjorde vores datter rykkede helt ufatteligt meget i løbet af de blot 10 dage. Vi kunne næsten ikke få armene ned af glæde over at se hvordan hun strålede. Hun fik værktøjer, lyst og mod til at fortsætte med at læse og skrive. Undervisningen var tydeligt forberedt og skræddersyet til netop vores datters behov. Mette er efter sommerskolen klædt godt på til det videre forløb. Vi kommer fra Esbjerg, men tager gerne turen igen, hvis der efterfølgende viser sig behov for det, da det er den bedste investering man gøre for sit barn.

  De bedste anbefalinger fra Mette og familien Therkelsen fra Esbjerg
 
 • Som forældre til et ordblindt barn står man ofte alene og kæmper måske længe med både skolen og myndighederne. Den rette hjælp får man ikke bare automatisk, og under alle omstændigheder er det en langsommelig proces. Tiden er knap, for barnets faglige, sociale og psykiske velfærd er på spil.
  Hvad gør man så? Man kontakter ’Nyt Mod.’
  Hos ’Nyt Mod’ modtog vi allerede fra første telefonkontakt øjeblikkelig professionel og pædagogisk bistand, og mødte samtidig stor forståelse for en ny og vanskelig situation. Vi lod Jens (9 år, 3.kl.) teste og modtog efterfølgende en rapport og uddybende samtale om hans specifikke vanskeligheder med læsning og stavning.
  Jens blev testet ordblind og begyndte med det samme et forløb skræddersyet til hans behov. Undervisningen er foregået i en tryg og rar atmosfære, og Jens har været glad for Liselottes venlige og rolige kontakt. Udgangspunktet har været Jens’ faglige niveau og interesser, og Liselotte har hurtigt pejlet sig ind på ham som person, hvilket har været vigtigt for processen.
  Vi er nu igennem første forløb, Jens er blevet introduceret til it-støtte og godt i gang med at bruge sin it-rygsæk. Han læser og staver klart bedre og har fået mere selvtillid. Sideløbende har Jens og jeg sammen fulgt et kursus i CD-ord 5, afholdt af Nyt Mod i Ordblindeforeningens regi, med stort udbytte.
  Vi er kommet langt på 3 måneder. At være ordblind er anstrengende og krævende for både barn og forældre – den rette hjælp til selvhjælp er af afgørende betydning. Sådan en hjælp får man hos Nyt Mod, og det kan varmt anbefales.
  (Jette Thomsen, mor til Jens)

 • Tak til Nyt Mod! Efter i flere år at have løbet panden mod en mur på vores søns skole for at få undersøgt, hvori hans læseproblemer lå, har det været en decideret lettelse at få sat ord på, hvad det er, der driller: Vores søn er ordblind, og det er en stor skam, at det ikke er konstateret for længst i det gængse skolesystem. Til gengæld skete der noget, da vi kontaktede Nyt Mod. Både vi og vores søn har oplevet kontakten med Nyt Mod som fantastisk venlig, kompetent, tilbundsgående og fremadrettet, og takket være læsepædagogernes evner på både det menneskelige og faglige plan har vores søn glædet sig til møderne og er blevet bygget op med ros og kærlig vejledning.
  Vi ser frem til det undervisningsforløb, som Nyt Mod giver mulighed for og er overbeviste om, at det vil give vores søn det boost, der skal til for, at det også kan være sjovt at gå i skole.
  (Vibeke, mor til Simon på 12 år)

 • Vores søn Elias Merle har modtaget undervisning fra Nyt Mod. Vi tog kontakt til Nyt Mod i 1. klasse, da Elias havde store læsevanskeligheder og som følge heraf var begyndt at udvikle et lavt selvværd, med manglende tro på, at han nogensinde kunne komme til at læse og samtidig begyndte at opfatte sig selv som dum.
  Elias har modtaget 10 timers enkeltmandsundervisning i Nyt Mod og allerede efter de første par gange begyndte Elias at genvinde troen på, at han nok skulle få det lært. Elias oplevede Lene, som meget "børnevenlig" (hans egne ord) og glædede sig helt enormt til, hver undervisningsgang - han kløede på og fik meget hurtigt mod og lyst til at lære. Undervisningen i Nyt Mod har sikret spiren til Elias videre læseudvikling.
  Vi kan meget varmt anbefale Nyt Mod´s tilbud - selv til helt nystartet skoleelever - ikke for at honorere forældrenes eventuelle ambitionsniveau, men for at sikre, at børn med læsevanskeligheder mødes der, hvor de er, i et for dem imødekommende, forstående og fagligt udviklende miljø. Det intensive læseløft har for Elias haft den betydning, at han hurtigt selv oplevede en positiv læseudvikling, hvilket for ham har været en vigtig faktor i at holde modet oppe. Undervisningen af Elias i Nyt Mod har givet Elias et fantastisk læseløft.
  Med venlig hilsen Tine Ricka Merle, Allerød

 • Det har været en utrolig positiv oplevelse at komme her for at lære at bruge CD-ord, og Mads glædede sig til at komme igen efter den første gang!
  (Malene, Humlebæk, mor til Mads på 10 år)

 • Jeg kommer fra Sri Lanka og læser til social- og sundhedsassistent. Jeg er ordblind og har fået hjælp og undervisning, som jeg er rigtig rigtig glad for. Jeg fik den hjælp som jeg havde brug for og har lært rigtig meget. Hvis jeg ikke havde fået den hjælp, så tror jeg ikke jeg havde klaret at komme så langt og var måske holdt op på min uddannelse. Der er sket en stor fremgang, både i læsningen og skrivningen og udtalen. Tak for den store hjælp.
  (K, 25 år)

 • Inden jeg begyndte i Nyt Mod kunne jeg dårlig nok skrive mit eget navn. Et halvt år efter gik jeg op til skriftlig dansk i folkeskolens afgangsprøve og bestod. Det ville jeg ikke have kunnet klare, hvis jeg ikke havde været til undervisning hos mine to ynglingslærer, Liselotte og Lene. Jeg fik 4 timers undervisning om ugen og CDOrd har været til meget stor hjælp.
  (Max Ulrik Jensen, 18 år)

 • På 4 måneder har jeg fået vendt den indstilling omkring mig selv på staveområdet, fra at være – jeg er bare dum. Til at være – jeg kan jo godt. Med eneundervisning er jeg nået længere end jeg gjorde i de sidste 3 år i folkeskolen.
  (M, 25 år)

 • Undervisningen her har først og fremmest givet mig lysten og modet tilbage. Det har betydet meget for mig at være alene her, jeg har kunnet forbedre mig i mit tempo og jeg har ikke skullet koncentrere mig om andre og sammenligne mig med dem.
  (K, 18 år)

 • Gennem min tid som lærer har jeg oplevet at flere af mine elever har fået ekstra hjælp udenfor skolen. Flere gange har det været en lukket praksis, som ikke prioriterede samarbejde med barnets skole, og hvor jeg heller ikke kunne se virkningen. Hos "Nyt Mod" møder jeg åbenhed, samarbejde og kvalificeret rådgivning til det videre arbejde med de elever, der undervises. De børn (jeg har kendskab til) der enten er eller har været tilknyttet undervisningsforløb hos "Nyt Mod" er blevet mærkbart dygtigere – og de har fået "nyt mod". Personligt vil jeg gerne sige tak både for de gode råd, jeg har fået med på vejen og for de udførlige skriftlige elevudviklingsplaner jeg har modtaget. Tak Lene :o)
  (Tanja, Lærer i Hillerød Kommune)

 • Kære Lene og Liselotte. Fem ugers praktik hos jer er ved at være slut. Jeg er rigtig rigtig godt tilfreds med at have været i lære hos jer, og jeg ville gerne være blevet længere. Jeg kan nemlig mærke, at man kan blive dygtig hos jer! I sommer har jeg set noget af det, I kan. Her tænker jeg på jeres måde at skræddersy undervisningen til hver enkelt elev på. Endnu vigtigere for mig som nybegynder har det været at opleve hele jeres tilgang til det, I laver. Jeres glæde ved faget og eleverne er tydelig og meget forbilledlig for mig. Sådan håber jeg selv at have det om femten år.
  (Ditte Khadka, dengang audiologopædi-studerende ved Københavns Universitet, nu ordblindeunderviser på VUC, Roskilde)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurser

 • Mange tak for et rigtigt godt kursus - det har fået mange roser.
  (Dorthe Marianne Spangsvig, SALS)

 • I har gjort det meget fint. Positivt, engageret og meget velforberedt. Tusind tak.
  (Lærer fra Johannesskolen, Hillerød)

 • Tak for sidst, det var en rigtig god formiddag og alle folk var meget glade og tilfredse.
  (Annemette Hansen, Bakkegaarden, Nykøbing Sjælland)

 • Liselotte Kulpa har 2 gange holdt oplæg omkring ordblindhed på Fredericia bibliotek. Hendes oplæg var både lærerige og tankevækkende. Der var stor spørgelyst hos tilhørerne som livligt diskuterede og udvekslede erfaringer. Det var tydeligt at Liselotte ramte et ”hul” og publikum var glade for at kunne få besvaret spørgsmål og opklaret tvivlspunkter. Man kan mærke Liselotte brænder for sit emne og hun er en dygtig formidler. Vi ville ikke tøve med at invitere hende til at holde oplæg igen.
  (Lone Petersen, bibliotekar)
 
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726