Det offentlige


Er du sagsbehandler?

Vi tilbyder udredning af læse-skrivevanskeligheder – afdækning af behov for it-hjælpemidler – undervisning i at bruge it-hjælpemidler -individuelt tilrettelagt læse-skriveundervisning

Som sagsbehandler kommer du helt sikkert i kontakt med mennesker, som har barrierer på deres vej mod uddannelse eller arbejde i form af vanskeligheder med skriftsproget. For at kunne lægge en realistisk handlingsplan er det vigtigt at finde ud af, hvad vanskelighederne skyldes, og hvor store de er. Det er en af vores spidskompetencer at udrede læse-skrivevanskeligheder, uanset hvilket niveau borgeren måtte befinde sig på.
Ofte vil det være relevant at søge om læse-skrivestøttende it-hjælpemidler til en borger med læse-skrivevanskeligheder. Vi kan samtidig med udredningen afdække, om behovet er til stede, samt hvilke typer hjælpemidler der i givet fald vil give borgeren de bedste muligheder for at kompensere for læse-skrivevanskelighederne.

Efterfølgende kan vi undervise borgeren i at bruge de læse-skrivestøttende it-hjælpemidler. Vi kan også tilbyde individuelt tilrettelagt undervisning i at læse og skrive, hvis borgeren ikke er i stand til at følge eller profitere af VUC’s ordblindeundervisning.
 
 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726