Nyt Mod
– på at læse og skrive
Er læsning og stavning en daglig kamp for dit barn? Mangler I
hjælp til at komme videre? Så er I kommet til det rette sted.

Vi udreder læse-skrivevanskeligheder og underviser både børn,
unge og voksne, som har brug for at komme på rette spor med
deres læsning og skrivning.


I Nyt Mod er vi specialister i læse-stavevanskeligheder. Langt den hyppigste form for læse-stavevanskeligheder er ordblindhed (dysleksi).
 
Vores to kerneydelser er:

Udredning af læse-stavevanskeligheder
Vi udreder læse-skrivevanskeligheder tilbundsgående over to testgange, og der bliver skrevet en udførlig rapport, som fastslår, om der er tale om dysleksi. I rapporten beskrives også, hvad barnet har behov for med hensyn til undervisning og hjælpemidler.
Før en undervisning sættes i gang er det optimalt at få foretaget en læse-skriveudredning. Det kan dog også udmærket lade sig gøre at komme i undervisning uden udredning.
 
Undervisning af børn og unge med ordblindhed (dysleksi) med inddragelse af kompenserende it
Vi underviser først og fremmest børn og unge, som har et behov for at komme i læse-skrive-trivsel. Vi underviser en-til-en, fordi det er det, der skal til, når barnet har kæmpet med læsningen og skrivningen et stykke tid – og det stadig er en kamp. Vores fornemste kompetence er at sætte ind præcis der, hvor barnet befinder sig – med de øvelser, de teknikker og den forståelse for vanskelighederne, som barnet har brug for. De fleste af vores elever er ordblinde, da det er langt den hyppigste form for læse-skrivevanskeligheder.
 
Selv om man er blevet voksen, kan man godt stadigvæk have læse-skrivevanskeligheder, og vi udreder og underviser også voksne – både private og gennem kommuner og virksomheder.

Læse-skrivestøttende it-hjælpemidler er en uvurderlig hjælp for ordblinde, både børn og voksne. Vi vurderer, hvilke hjælpemidler der vil være optimale for den enkelte, og it-hjælpemidlerne inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Vi giver desuden instruktion i it-hjælpemidler, afholder praksisnære kurser for lærere samt holder foredrag om emner, der vedrører ordblindhed.

Kontakt os for at høre nærmere om vores forskellige tilbud.
 

Ordblind i gymnasiet - det kan du godt!

Kursus i uge 32


Starter du i gymnasiet efter sommerferien?
Det betyder meget at komme godt fra start. Det gør det for alle, men særligt for dig som er ordblind. Nyt Mods gymnasiekursus sigter mod at give dig strategier til at håndtere de krav om læsning, notetagning og opgaveskrivning, der ligger forude. Naturligvis med brug af it-hjælpemidler! Underviseren er Thea Bundgaard Olsen, kandidatstuderende på audiologopædi og selv ordblind. Thea er superbruger af it-hjælpemidlerne og har de seneste år undervist i brugen af it-hjælpemidler på mange gymnasier i hovedstadsområdet (blandt andre Gefion, Rysensteen og Øregård).
 

Kursets indhold

It-hjælpemidler: Brug af kompenserende it på de måder, som kan aflaste dig, gøre din hverdag mere overkommelig og gøre dine tekster bedre.
Planlægning/struktur: Lyder det kedeligt? Måske, men planlægning og struktur er noget af det, der kan gøre en forskel.
Notetagning: Hvordan kan du tage noter, der kan bruges til noget bagefter?
Skriveprocessen: Hvordan kommer du i gang med at skrive en tekst/en opgave?
At arbejde sin tekst igennem: Hvordan kan du rette din egen tekst, når du har skrevet den?
Kend og accepter din ordblindhed: Hvordan er din ordblindhed? Hvad betyder den for dig i dit liv? Hvilke måder at tænke på om ordblindheden bringer dig fremad – og hvilke er mindre nyttige?
 
Tid: Mandag til fredag i uge 32 (3. til 7. august) kl. 10.15 til 11.45.
Sted: Kursuslokale i Hillerød Stationsbygning (Voxeværket)
Pris: 3800 kr. Der vil være maximum fire elever på holdet, og det vil blive gennemført ved minimum to elever.


English-speaking child or adult with reading and writing difficulties - dyslexia?

We can perform an assessment in English to establish whether or not dyslexia is the cause of the difficulties.

Read more

Har dit barn fået CD-ord, IntoWords eller AppWriter?

Programmet kan læse al tekst op på computeren, og det kan give værdifuld stavehjælp, mens man skriver. Det kan betyde et stort skridt fremad med hensyn til at klare sig!

Det er ikke altid, der gives tilstrækkelig undervisning i at bruge programmet i skolen. Det resulterer ofte i, at barnet ikke synes, programmet hjælper særlig godt. Vi kan lære dit barn at bruge programmet optimalt.

"Er jeg ordblind? Jamen, jeg kan da godt se ordene!"

Bestil vores oplysnings-CD-rom!
Vores CD-rom er nu udsolgt - vi arbejder på at lægge indholdet ud på hjemmesiden smiley

Nyt Mod har med penge fra LB-fonden og fra Sygekassernes Helsefond udviklet et oplysningsmateriale, som der er et stort behov for: En CD-rom med oplysning om ordblindhed til ordblinde børn.

Den skal gøre det nemmere for børnene at forholde sig til det at være ordblind. Bare fordi de...

Læs mere


Nyt Mod's produkter og letlæste bøger for unge og voksne.

Samarbejdspartnere

www.dittesgodesider.dk: Nyt Mod har løbende samarbejde med Dittes Gode Sider, og Ditte Grandjean tilbyder samme ydelser som Nyt Mod i centrum af København. 
www.sandplay.dk: Psykoterapeut Birgitte Mølgård Hansen tilbyder terapiforløb for børn og unge.
www.familiepsykologiskpraksis.dk v. cand.psyk.aut. Ulla Dyrløv og cand.psyk.aut. Charlotte Bjerregaard tilbyder psykologbistand vedrørende børns og unges trivsel.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726