Nyt Mod
– på at læse og skrive
Er læsning og stavning en daglig kamp for dit barn? Mangler I
hjælp til at komme videre? Så er I kommet til det rette sted.

Vi udreder læse-skrivevanskeligheder og underviser både børn,
unge og voksne, som har brug for at komme på rette spor med
deres læsning og skrivning.


I Nyt Mod er vi specialister i læse-stavevanskeligheder. Langt den hyppigste form for læse-stavevanskeligheder er ordblindhed (dysleksi).
 
Vores to kerneydelser er:

Udredning af læse-stavevanskeligheder
Vi udreder læse-skrivevanskeligheder tilbundsgående over to testgange, og der bliver skrevet en udførlig rapport, som fastslår, om der er tale om dysleksi. I rapporten beskrives også, hvad barnet har behov for med hensyn til undervisning og hjælpemidler.
Før en undervisning sættes i gang er det optimalt at få foretaget en læse-skriveudredning. Det kan dog også udmærket lade sig gøre at komme i undervisning uden udredning.
 
Undervisning af børn og unge med ordblindhed (dysleksi) med inddragelse af kompenserende it
Vi underviser først og fremmest børn og unge, som har et behov for at komme i læse-skrive-trivsel. Vi underviser en-til-en, fordi det er det, der skal til, når barnet har kæmpet med læsningen og skrivningen et stykke tid – og det stadig er en kamp. Vores fornemste kompetence er at sætte ind præcis der, hvor barnet befinder sig – med de øvelser, de teknikker og den forståelse for vanskelighederne, som barnet har brug for. De fleste af vores elever er ordblinde, da det er langt den hyppigste form for læse-skrivevanskeligheder.
 
Selv om man er blevet voksen, kan man godt stadigvæk have læse-skrivevanskeligheder, og vi udreder og underviser også voksne – både private og gennem kommuner og virksomheder.

Læse-skrivestøttende it-hjælpemidler er en uvurderlig hjælp for ordblinde, både børn og voksne. Vi vurderer, hvilke hjælpemidler der vil være optimale for den enkelte, og it-hjælpemidlerne inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Vi giver desuden instruktion i it-hjælpemidler, afholder praksisnære kurser for lærere samt holder foredrag om emner, der vedrører ordblindhed.

Kontakt os for at høre nærmere om vores forskellige tilbud.
 

WIAT-III-UK: The comprehensive standardized academic assessment in English

As parents, understanding your child's strengths and areas for growth is essential for nurturing their development. The Wechsler Individual Achievement Test, 3rd UK Edition(WIAT-III-UK) is a powerful tool designed to provide comprehensive insights into your child's academic abilities.

What is WIAT-III? WIAT-III-UK is a comprehensive world-recognized assessment that highlights strengths and pinpoints students' needs, focusing on the academic areas of reading, writing, mathematics, and language. This information helps tailor educational approaches to meet your child's unique needs. WIAT-III-UK uncovers how your child learns best and identifies areas where they excel. This information empowers parents and educators to support and guide your child's learning journey.

At Nyt Mod, we offer WIAT-III assessments conducted by experienced professionals. The test administration takes up to two 1.5-hour sessions. A report with specific recommendations for your child's learning is generated based on the testing results. After receiving the report you will be invited to a follow-up meeting in order for you to have the possibility to ask all the elaborating questions that naturally appear.

The cost of the assessment, including a comprehensive report and a follow-up meeting, is DKK 10.850,00 plus VAT (25%). The assessment will take place at the office of Nyt Mod in Allerød.
For further information, please contact speech and reading therapist Liselotte Kulpa by email at info@nyt-mod.dk.


English-speaking child or adult with reading and writing difficulties - dyslexia?

We can perform an assessment in English to establish whether or not dyslexia is the cause of the difficulties.

Read more

Har dit barn fået CD-ord, IntoWords eller AppWriter?

Programmet kan læse al tekst op på computeren, og det kan give værdifuld stavehjælp, mens man skriver. Det kan betyde et stort skridt fremad med hensyn til at klare sig!

Det er ikke altid, der gives tilstrækkelig undervisning i at bruge programmet i skolen. Det resulterer ofte i, at barnet ikke synes, programmet hjælper særlig godt. Vi kan lære dit barn at bruge programmet optimalt.

"Er jeg ordblind? Jamen, jeg kan da godt se ordene!"

Bestil vores oplysnings-CD-rom!
Vores CD-rom er nu udsolgt - vi arbejder på at lægge indholdet ud på hjemmesiden smiley

Nyt Mod har med penge fra LB-fonden og fra Sygekassernes Helsefond udviklet et oplysningsmateriale, som der er et stort behov for: En CD-rom med oplysning om ordblindhed til ordblinde børn.

Den skal gøre det nemmere for børnene at forholde sig til det at være ordblind. Bare fordi de...

Læs mere


Nyt Mod's produkter og letlæste bøger for unge og voksne.

Samarbejdspartnere

Sandplay
Psykoterapeut Birgitte Mølgård Hansen tilbyder terapiforløb for børn og unge (Allerød).
www.sandplay.dk 
 
Familiepsykologisk praksis
cand.psyk.aut. Ulla Dyrløv og cand.psyk.aut. Charlotte Bjerregaard tilbyder psykologbistand vedrørende børns og unges trivsel (Søborg).
 www.familiepsykologiskpraksis.dk


 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726