Nyt Mod
– på at læse og skrive
Er læsning og stavning en daglig kamp for dit barn? Mangler I
hjælp til at komme videre? Så er I kommet til det rette sted.

Vi udreder læse-skrivevanskeligheder og underviser både børn,
unge og voksne, som har brug for at komme på rette spor med
deres læsning og skrivning.


I Nyt Mod er vi specialister i læse-stavevanskeligheder. Langt den hyppigste form for læse-stavevanskeligheder er ordblindhed (dysleksi).
 
Vores to kerneydelser er:

Udredning af læse-stavevanskeligheder
Vi udreder læse-skrivevanskeligheder tilbundsgående over to testgange, og der bliver skrevet en udførlig rapport, som fastslår, om der er tale om dysleksi. I rapporten beskrives også, hvad barnet har behov for med hensyn til undervisning og hjælpemidler.
Før en undervisning sættes i gang er det optimalt at få foretaget en læse-skriveudredning. Det kan dog også udmærket lade sig gøre at komme i undervisning uden udredning.
 
Undervisning af børn og unge med ordblindhed (dysleksi) med inddragelse af kompenserende it
Vi underviser først og fremmest børn og unge, som har et behov for at komme i læse-skrive-trivsel. Vi underviser en-til-en, fordi det er det, der skal til, når barnet har kæmpet med læsningen og skrivningen et stykke tid – og det stadig er en kamp. Vores fornemste kompetence er at sætte ind præcis der, hvor barnet befinder sig – med de øvelser, de teknikker og den forståelse for vanskelighederne, som barnet har brug for. De fleste af vores elever er ordblinde, da det er langt den hyppigste form for læse-skrivevanskeligheder.
 
Selv om man er blevet voksen, kan man godt stadigvæk have læse-skrivevanskeligheder, og vi udreder og underviser også voksne – både private og gennem kommuner og virksomheder.

Læse-skrivestøttende it-hjælpemidler er en uvurderlig hjælp for ordblinde, både børn og voksne. Vi vurderer, hvilke hjælpemidler der vil være optimale for den enkelte, og it-hjælpemidlerne inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Vi giver desuden instruktion i it-hjælpemidler, afholder praksisnære kurser for lærere samt holder foredrag om emner, der vedrører ordblindhed.

Kontakt os for at høre nærmere om vores forskellige tilbud.
 

It-hjælpemidler på ungdomsuddannelsen?
Lad os stå for instruktionen!

Ordblinde på ungdomsuddannelserne kan få it-hjælpemidler, som er en uvurderlig hjælp til at få læst og skrevet alt det, der kræves på en uddannelse. Den studerende med ordblindhed har ud over selve hjælpemidlerne også ret til at få instruktion i at bruge hjælpemidlerne. Vi har stor erfaring og ekspertise i at give denne instruktion og har de seneste år haft et samarbejde med fem gymnasier i Hovedstadsområdet. Et af disse er Rysensteen Gymnasium i centrum af København.

Læsevejleder Christine Halse skriver:
”På Rysensteen Gymnasium har vi de senere år haft et fint og udbytterigt samarbejde med Nyt Mod. I skoleåret 18/19 og 19/20 blev undervisningen forestået af Thea, som gav IT-instruktion til de ordblinde elever på såvel Mac som pc. Dette skete gennem et velplanlagt undervisningsforløb, hvor Thea viste godt blik for elevernes individuelle behov og på fin vis fik opbygget et trygt miljø og en god relation til eleverne.

I forhold til at få undervisningen skemalagt for eleverne, har samarbejdet med både Nyt Mod og Thea været smidigt. Vi ser på Rysensteen frem til at fortsætte samarbejdet.”

Nyt: Ud over København og Nordsjælland kan vi nu også betjene ungdoms-uddannelser i Aalborg og omegn.
Ring og hør nærmere på 30 23 31 01.


English-speaking child or adult with reading and writing difficulties - dyslexia?

We can perform an assessment in English to establish whether or not dyslexia is the cause of the difficulties.

Read more

Har dit barn fået CD-ord, IntoWords eller AppWriter?

Programmet kan læse al tekst op på computeren, og det kan give værdifuld stavehjælp, mens man skriver. Det kan betyde et stort skridt fremad med hensyn til at klare sig!

Det er ikke altid, der gives tilstrækkelig undervisning i at bruge programmet i skolen. Det resulterer ofte i, at barnet ikke synes, programmet hjælper særlig godt. Vi kan lære dit barn at bruge programmet optimalt.

"Er jeg ordblind? Jamen, jeg kan da godt se ordene!"

Bestil vores oplysnings-CD-rom!
Vores CD-rom er nu udsolgt - vi arbejder på at lægge indholdet ud på hjemmesiden smiley

Nyt Mod har med penge fra LB-fonden og fra Sygekassernes Helsefond udviklet et oplysningsmateriale, som der er et stort behov for: En CD-rom med oplysning om ordblindhed til ordblinde børn.

Den skal gøre det nemmere for børnene at forholde sig til det at være ordblind. Bare fordi de...

Læs mere


Nyt Mod's produkter og letlæste bøger for unge og voksne.

Samarbejdspartnere

Sandplay
Psykoterapeut Birgitte Mølgård Hansen tilbyder terapiforløb for børn og unge (Allerød).
www.sandplay.dk 
 
Familiepsykologisk praksis
cand.psyk.aut. Ulla Dyrløv og cand.psyk.aut. Charlotte Bjerregaard tilbyder psykologbistand vedrørende børns og unges trivsel (Søborg).
 www.familiepsykologiskpraksis.dk

Dittes Gode Sider 
Ditte Grandjean tilbyder en del af de samme ydelser som Nyt Mod (København).
www.dittesgodesider.dk
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726