Priser - private


Skoleelever/unge til og med ungdomsuddannelse 

 
Udredning af læse-skrivevanskeligheder/ordblindhed, inkl. rapport, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 
 
Der er altid tale om en udførlig udredning, som foretages over to dage, ca. 1½ time pr. dag, med et omfattende testbatteri inden for læsning, stavning, skriftlig formulering, sproglige færdigheder og hukommelsesfunktioner. 'Elbros ordlister' indgår altid, og for elever i de mindre klasser indgår altid de fonologiske dele af 'Testbatteriet'.
Der er to valgmuligheder med hensyn til den efterfølgende rapport:  
1. Den lange og meget udførlige rapport (15-16 sider): 7550 kr.  ekskl. moms.
2. Den kortere, men stadig grundige rapport (ca. 8 sider): 5850 kr. ekskl. moms.
Der er ikke forskel på, hvilke og hvor mange test der bliver taget - det er udelukkende længden af rapporten/uddybningsgraden, der er forskellen på de to muligheder. 

Udredning af læse-skrivevanskeligheder/ordblindhed på engelsk (for engelsksprogede), inkl. rapport på dansk eller engelsk, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 9150 kr. ekskl. moms, dog 10.850 kr. ekskl. moms ved rapport på engelsk.
 
Individuelt tilrettelagt læse-skriveundervisning (en til en): 1240 kr. pr. gang (1½ time).  Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 12.400 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Vi yder rådgivning løbende i forløbet, og evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Individuelt tilrettelagt læse-skriveundervisning via Skype: 1240 kr. pr. gang (1½ time). Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. De første gange bør være almindelig undervisning i samme lokale. Vi yder rådgivning løbende i forløbet, og evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Individuelt tilrettelagt engelskundervisning (en til en): Bemærk: For elever, som allerede har deltaget i vores sædvanlige undervisning. 1240 kr. pr. gang (1½ time). Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 12.400 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Vi yder rådgivning løbende i t og evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Konsulentbistand: 900 kr. ekskl. moms pr. 60 min. 
Læsepædagogisk rådgivning af forskellig art, fx udfærdigelse af udtalelser eller hjælp til tolkning af læse-stavetest.

Bemærk: Der er moms på udredninger og konsulentbistand til private, men ikke på undervisning til private.

Forretningsbetingelser
Udredning: Ved bestilling af en udredning får I sendt en faktura, som skal betales inden for en uge. En eventuel udsættelse af udredningen på grund af sygdom eller andet, givet senere end kl. 20 dagen før udredningen, koster et gebyr på 400 kr. pr. dag.
 
Undervisning: Aflysning af undervisning skal ske senest dagen forinden før kl. 20. I har mulighed for to gratis afbud af denne type i et forløb på 10 gange. Aflyser I mere end to gange, betales 50% af en undervisningsgang, dvs. 620 kr. (skoleferier tæller ikke med; her kan I altid aflyse). Ved aflysninger senere end kl. 20 dagen før undervisningen betales fuld pris. 

Voksne (efter ungdomsuddannelse)

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder, inkl. udfærdigelse af udførlig rapport og rådgivning vedr. it-hjælpemidler: 6200 kr. ekskl. moms. Dog 7600 kr. ekskl. moms ved komplicerede problemstillinger.

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder med en kort rapport samt rådgivning vedr. it-hjælpemidler og opfølgende møde: 4900 kr. ekskl. moms.

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder på engelsk (for engelsksprogede), inkl. rapport, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 7950 kr. ekskl. moms, dog 9850 kr. ekskl. moms ved rapport på engelsk.

Individuelt tilrettelagt læse-skriveundervisning (en til en): 1240 kr. pr. gang (1½ time) Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 12.400 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Vi yder rådgivning løbende i forløbet, og evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Individuelt tilrettelagt læse-skriveundervisning via Skype: 1240 kr. pr. gang (1½ time).  Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange.
Vi yder rådgivning løbende i forløbet, og evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Konsulentbistand: 900 kr. pr. time ekskl. moms.
Læsepædagogisk rådgivning af forskellig art, fx vedr. læse-skrivestøttende it-hjælpemidler.

Bemærk: Der er moms på udredninger og konsulentbistand til private, men ikke på undervisning til private.

Forretningsbetingelser

Udredning: Ved bestilling af en udredning får I sendt en faktura, som skal betales inden for en uge. En eventuel udsættelse af udredningen på grund af sygdom eller andet, givet senere end kl. 20 dagen før udredningen, koster et gebyr på 400 kr. pr. dag.
 
Undervisning: Aflysning af undervisning skal ske senest dagen forinden før kl. 20. I har mulighed for to gratis afbud af denne type i et forløb på 10 gange. Aflyser I mere end to gange, betales 50% af en undervisningsgang, dvs. 600 kr. (skoleferier tæller ikke med; her kan I altid aflyse). Ved aflysninger senere end kl. 20 dagen før undervisningen betales fuld pris. 


 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726