Virksomheder


Har du egen virksomhed, eller arbejder du i en personaleafdeling?

Så oplever du måske, at nogle af medarbejderne støder på vanskeligheder, når de skal omstille sig til nye arbejdsfunktioner. Vanskeligheder, som bunder i mangelfulde læse-skrivefærdigheder.

Det kan sagtens være medarbejdere på højt niveau, som fx den ordblinde afdelingsleder i en mellemstor virksomhed.
Han havde klaret uddannelse og karriere ved hjælp af begavelse og masser af hårdt arbejde, men mødte sin ’mur’, da han skulle begynde at skrive referat af de medarbejderudviklingssamtaler, han stod for.
Han overvejede ligefrem jobskifte, men opsøgte forinden Nyt Mod.

Vi kunne vise ham og gøre ham fortrolig med de læse-skrivestøttende it-hjælpemidler, som han efterfølgende fik bevilget, og det hjalp ham - sammen med ordblindeundervisning - til at få styr på sin stavning og skriftlige formulering.

Vil I satse på at fastholde og opkvalificere de medarbejdere, der har læse-skrivevanskeligheder?

Vi kan tilbyde at udrede, hvilke vanskeligheder der er tale om, og hvor store vanskelighederne er. Vi kan rådgive om de særlige it-hjælpemidler, som kan være en værdifuld støtte, når der skal læses og skrives på arbejdspladsen, ligesom vi kan undervise medarbejderne i at bruge hjælpemidlerne.

Udredningen, selve it-hjælpemidlerne og instruktionen i at bruge dem er som oftest gratis for virksomheden. Ring til os og hør nærmere.

En investering, der betaler sig!

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i 2007 påvist, at en investering i læseundervisning giver et meget højt afkast: En investering på 18.000 kr. anslås at give en samfundsmæssig gevinst på 60.000 kr.

Vi kan også tilbyde målrettet og effektiv læse-skrive-undervisning, som vil styrke jeres medarbejderes færdigheder, uanset om medarbejderne har vanskeligheder på højt niveau eller på et basalt niveau.
Vi sætter ind præcis der, hvor medarbejderne har behov for det. Ingen spildtid i undervisningen!

Vi udbyder igen et IntoWords-kursus til Mac på Frederiksberg


Kurset går over 5 uger (5 gange 1½ time) på et lille hold (max. 3 personer) for ordblinde elever, som går i 7. eller 8. klasse. Formålet med kurset er, at eleven bliver sikker i programmets forskellige funktioner og får positive oplevelser med, hvor stor en hjælp programmet kan være, både i læsning og skrivning.

 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726