Hvad er ordblindhed?



”Ordblindhed (dysleksi) er en forstyrrelse i kodningen af skriftsproget, forårsaget af et svigt i det fonologiske (lydlige) system” (Ingvar Lundberg, dengang professor ved Gøteborgs Universitet, og Thorleiv Høien, professor ved Center for Læseforskning i Stavanger).
 

Lille uddybning:

Ordblindhed skyldes en medfødt vanskelighed med at være opmærksom på og bearbejde lydene i sproget. Når man skal lære at koble sproglyde, man således har svært ved at arbejde med, sammen med symboler – bogstaver – giver det problemer.

Disse bearbejdnings- og koblingsproblemer betyder først og fremmest, at man har vanskeligt ved det helt basale i læsningen, nemlig at oversætte bogstaver til lyde på en præcis og systematisk måde. Fx kan et ordblindt barn læse ’blik’ for ’birk’ eller 'øre' for 'øje'. I stavningen har barnet som regel tilsvarende svært ved at lytte sig frem til, hvilke lyde ord består af – også lydrette ord, hvor man normalt godt kan høre lydene. Fx kan et ordblindt barn mene, at 'kvik' må staves 'k-i-v-e', eller at 'sky' må staves 's-y-k'.


Ordblindhed eller læse-skrivevanskeligheder?


Dysleksi medfører ”overraskende store vanskeligheder med at lære at læse og skrive.” (Carsten Elbro, professor ved Københavns Universitet)

Hvorfor står der her på hjemmesiden mest "læse-skrivevanskeligheder" frem for "ordblindhed"?
Det gør der, fordi læse-skrivevanskeligheder kan have flere årsager. Ordblindhed er langt den hyppigste, og ordblindeundervisning er vores "kerneydelse". Men vi har også kompetence til at undervise mennesker med læse-skrivevanskeligheder, der har andre årsager end ordblindhed.

Undersøgelser har vist, at over én million voksne danskere har vanskeligheder med at leve op til de læsefærdigheder, der kræves af dem i hverdagen. De er ikke alle sammen ordblinde. Hyppigheden af ordblindhed blev i mange år angivet til 3-5 % af en befolkning. I den nationale ordblindetest, som kom i 2015, satte man en grænse, som man regnede med ville betyde, at 8% ville blive testet positive for ordblindhed. Overraskende nok viste det sig, at procentdelen i 2022 var så meget som 12. Det vil sige, at 12% af alle skolebørn var testet ordblinde. Ordblindhed synes altså at være langt mere almindeligt end man troede førhen.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726