Hvad ved vi virker?


  • at vi giver øjeblikkelig og tilpasset feedback.
  • at vi kan skifte fokus, når der viser sig en problemstilling, der er væsentlig for indlæringen.
  • at vi løbende analyserer, hvor eleven er, psykisk såvel som fagligt, og tilpasser undervisningen til elevens nærmeste udviklingszone.
  • at vi ved behov udfærdiger undervisningsmateriale specifikt til den enkelte elev.
  • at vi løbende giver eleven mulighed for at opnå indsigt i egne kompetencer og strategier, så han eller hun kan aflære uhensigtsmæssige strategier og i stedet lære strategier, der virker.
  • at vi igangsætter en bearbejdning af den følelsesmæssige overbygning på vanskelighederne, som mange er belastet af og oplever som en barriere i forhold til at kunne tage imod undervisning.
  • at vi ikke lider af berøringsangst over for store vanskeligheder, men tager fat helt dernede, hvor det er nødvendigt.
  • at vi stiller tilpassede krav, så eleven oplever succes og ikke endnu et nederlag, men alligevel skal ’stå på tæer’, så der sker en udvikling.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726