Udredning af læse/skrive-vanskeligheder for engelsksprogede

Læse/skrive-udredning udført på engelsk


Måske er du udstationeret i udlandet og dit barn går i international skole, måske forsøger du at hjælpe en udvekslingsstudent. Under alle omstændigheder kan det være svært at finde nogen, som kan udrede et barns eller en voksens læsefærdighed på engelsk og stille en eventuel ordblinde-diagnose.

Nyt Mod kan tilbyde dette. Undertegnede Liselotte Kulpa har mere end 10 års erfaring i at udrede for ordblindhed på engelsk.
Jeg tester barnet eller den voksne med standardiserede test i ordafkodning og stavning samt et antal vigtige test i tekstlæsning, fonologisk opmærksomhed, auditiv stavning, lytteforståelse og cifferspændvidde.
Udredningen tager to gange ca. 1½ time, og hvis der er tale om et barn, er den ene forælder velkommen til at være med under testningen.

Jeg udfærdiger efterfølgende en rapport på enten dansk eller engelsk, som foruden beskrivelsen af vanskelighederne indeholder konklusioner og grundige anbefalinger med hensyn til hvordan barnets eller den voksnes læsning og skrivning støttes bedst muligt. Vi kan også rådgive jer vedrørende kompenserende it-hjælpemidler.

Når I har modtaget rapporten, holder vi et møde, hvor I kan stille spørgsmål og få yderligere rådgivning.

Anbefalinger af udredning på engelsk

August 2009
Vi er en dansk familie som er udstationeret i Ghana. Vi har 3 børn som alle går på den internationale skole i Accra. Vores ældste søn Victor på 11 år har igennem sine skoleår altid haft læse- og skrive vanskeligheder. Vi kontaktede derfor Nyt Mod for at få Victor testet for ordblindhed. Da Victor aldrig har gået i dansk skole havde vi brug for, at Nyt Mod (Liselotte Kulpa) lavede testen på engelsk. Dette indvilligede Liselotte i og også efterfølgende at skrive rapporten på engelsk, således at den internationale skole kunne læse rapporten og vurdere dens anbefalinger.
Vi har været yderst tilfredse med den åbenhed og professionelle måde Liselotte fra Nyt-Mod har arbejdet med vores søn.

Den engelske rapport er skrevet i en læsevenlig og forståelig facon for os forældre, der nu skal til at forstå hvad ordblindhed betyder for vores søn og hans skolearbejde.

De engelsktalende lærere, som har læst Victors rapport, roser ligeledes rapporten for at være klar og direkte anvendelig i deres arbejde med vores søn.

Vi kan derfor kun anbefale andre familier, som har brug for at få deres barn læse-stavetestet på engelsk, at kontakte Nyt Mod.

Atter engang tusind tak til Liselotte for dit gode arbejde.

Hanne Severin, Ghana

Februar 2011
Vi kan i høj grad anbefale Nyt Mod, som har hjulpet os med undervisning på engelsk af vores tosprogede datter ud fra metoder til dyslektiske børn. Nyt Mod har motiveret Julie til at læse og skrive dagligt. Hun er gået fantastisk meget frem og føler sig nu langt mere sikker og glad i forhold til skolearbejdet. Julie blev også undervist i at benytte IT-hjælpemidler, hvilket er en stor hjælp både hjemme og i skolen.

Efter at Nyt Mod diagnosticerede Julies dysleksi, har hendes skole endelig accepteret at tage udfordringen på sig og giver hende nu bedre støtte, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Alexander og Tine Erhold, Nivå
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726