Før I går i gang


Det er vigtigt at understrege, at ’Kom, vi skiftes’-metoden ikke i sig selv kan lære børn at læse.

Men den kan hjælpe med at tilvejebringe de rette psykologiske betingelser, som gør det muligt at få øvet læsefærdigheden – også når det ellers er gået skævt. Den muliggør også, at barnet kan få et bedre og mere positivt forhold til det at læse.
 
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726